Zakelijke Brief Voorbeeld & Tips

Op deze pagina vindt u een uitstekend voorbeeld van een zakelijke brief en enkele tips voor bij het schrijven van een zakelijke brief. Voordat u onderstaand voorbeeld gaat bewerken is het erg belangrijk om deze tips even door te nemen. Zo weet u zeker dat u een goede zakelijke brief zult versturen. De voorbeelden hiervan kunt u onderaan de pagina vinden.

Tips voor het schrijven van een goede zakelijke brief

  • Zorg ervoor dat de brief goed “loopt”. Een goede indeling is erg belangrijk. Zorg er daarom voor dat de inleiding, het midden en het slot duidelijk afgebakend zijn en zijn onderverdeeld in verschillende alinea’s.
  • Gebruik als aanhef in principe “Geachte …”. U kunt ook het eenvoudigere “Beste …” gebruiken, maar gebruik dit alleen wanneer u een zakelijke brief stuurt aan een goede bekende.
  • In de aanhef van een brief gebruikt men over het algemeen titels, noch initialen.
  • Probeer uw aanhef altijd aan een specifiek persoon te richten, in plaats van het algemene “Geachte heer/mevrouw,”.
  • Ter afsluiting van de zakelijk brief is “Met vriendelijke groet” of “Met vriendelijke groeten” het meest gebruikelijk. U kunt ook afsluiten met “Hoogachtend”, indien u een meer formele afsluiting wilt gebruiken.
  • De afdrukmarges van de tekst bedragen minimaal 2.5 cm aan alle zijden (links/recht/boven/onder).
  • Schrijf de maand voluit, dus “1 november 2012”. De maanden van het jaar zijn altijd zonder hoofdletter.
  • Gebruik een zakelijk lettertype. Welke lettertype u precies kunt gebruiken hangt ervan af of uw zakelijke brief op papier of per email/pdf verstuurd zal gaan worden. Over het algemeen wordt Times New Roman als een goed zakelijk lettertype gezien voor een brief op papier, terwijl Arial een goed lettertype is voor wanneer u een zakelijke email, of een zakelijk document, papierloos verstuurt.


De voorbeelden

Wanneer u de tips hebt gelezen en klaar bent om de zakelijk brief op te stellen kunt u, wanneer u als privé-persoon de brief opstelt, hier een voorbeeld downloaden voor eigen gebruik. U kunt dit voorbeeld eenvoudig met een tekstverwerker als MS Word openen en bewerken.
Wanneer u juist vanuit een professionele betrekking een brief moet opstellen kunt u dit voorbeeld gebruiken. Ook dit voorbeeld is gemakkelijk te bewerken voor eigen gebruik in bijvoorbeeld MS Word. Daarnaast kunt u dit voorbeeld gebruiken als sjabloon voor een algemeen voorbeeld voor een zakelijke brief binnen uw onderneming. Tot slot, wanneer u van mening bent dat bovenstaande informatie voor u niet voldoende is. Naast een zakelijke brief bestaat er ook de formele brief, wat eigenlijk niet veel meer is dan een zakelijke brief geschreven door een privé persoon. Voor een voorbeeld hiervan en nog meer tips, kunt u naar www.formelebrief.net